2022 GIANT XTC Jr 24 DISC / LIV Enchant 24 DISC


2022 GIANT XTC Jr 24 DISC (男裝) 及 LIV Enchant 24 DISC (女裝) 同樣是為身高 130-150cm 的小朋友而設計的單車,車架物料為 ALUXX 鋁合金,SHIMANO 7 速定位轉波,配特大爬波飛輪。附有前避震器及 24×2.1 山地車胎,機械式碟剎,操控容易、堅固而且安全。

適合身高 130-150cm

售價 $3580

電話:2266 0081
WhatsApp:+852 9746 0448
One Click WhatsApp (Mobile Only)
e-mail: info@greencycling.com.hk

2022_GIANT_XTC_JR_24_DISC_00

2022 GIANT XTC Jr 24 DISC (男裝)

2022_GIANT_ENCHANT_24_DISC_00

2022 LIV Enchant 24 DISC (女裝)

Comments are closed.